خمکاری ورق

ماشین سازی یوسفی

ماشین سازی یوسفی علاوه بر تولید پرس برک و خم کن فول اتوماتیک در زمینه خدمات خمکاری فعالیت گسترده ای انجام می دهد.

خمکاری چیست؟

خمکاری در کل به فرآیند تغییر فورم ظاهری فلزات می گویند این فورم ها دارای درجه و زاویه و خط خم می باشد که با توجه به دستگاه های موجود

« پرس برک و خم فول اتوماتیک»

تقریبا در هر زاویه درجه و با هر نوعی شعاعی خمکاری ورق های فلزی امکان پذیر می باشد.

 

 

 

ارتباط با ماشین سازی یوسفی و گرفتن مشاوره رایگان 
02156230045
09123721259