مقایسه

پرس برک 4 محور

مشخصات فنی سیستم سقوط آزاد - لوازم هیدرولیک

رایگان

جزئیات کالا
مقایسه

پرس برک

مشخصات فنی سیستم کنترل : cnc - تعداد حافظه : 10 عدد - سیستم سقوط آزاد - سرعت سیستم سقوط آزاد : 60 متر بر ثانیه - نوع جوشکاری تنه : GMAW - لوازم هیدرولیک - لوازم هیدرولیک : شیرهای هیدرولیک کنترل جهت دیپلمات کشور ایتالیا, پمپ هیدرولیک پیستونی توز, لوازم داخل جک تماما CFW آلمان

جزئیات کالا
مقایسه

دستگاه ورق بر گیوتین

مشخصات فنی سیستم کنترل : cnc - تعداد حافظه : 10 عدد - سیستم سقوط آزاد - سرعت سیستم سقوط آزاد : 60 متر بر ثانیه - نوع جوشکاری تنه : GMAW - لوازم هیدرولیک - لوازم هیدرولیک : شیرهای هیدرولیک کنترل جهت دیپلمات کشور ایتالیا, پمپ هیدرولیک پیستونی توز, لوازم داخل جک تماما CFW آلمان

جزئیات کالا